Praktisk information før undersøgelse eller behandling:

Henvisninger:

Konsultationer på sygesikringens regning kræver henvisning fra egen læge. I denne henvisning vil der være anført hvad der henvises for. Det er kun den lidelse som er anført i henvisning som der vil blive behandlet for.

Alle henvisninger skal ifølge reglerne sendes elektronisk. Det kan desværre forekomme at henvisningen ikke er kommet frem. I så fald vil det ikke være muligt at få en tid før egen læge igen er blevet kontaktet og henvisning er fremskaffet.

Der findes to sygesikringsgrupper:

Gruppe 1, hvor behandlingen alene betales af sygesikringen. Henvisning er krævet ved medlemskab af denne gruppe.

Gruppe 2, hvor der er delvis egenbetaling af behandlingen. Ved medlemskab af denne gruppe kræves ingen henvisning. Egenbetalingen afregnes som udgangspunkt efter hver behandling.

En henvisning gælder til 8 behandlinger, email-konsultationer eller receptfornyelser, hvorefter at en fornyelse er nødvendig for fortsat behandling. Det er patients eget ansvar at fremskaffe den fornyede henvisning.

Hvis der forefindes flere henvisninger med forskellige lidelser, kræver hver af disse en separat konsultation, normalt med en uges mellemrum. Dette sker for at sikre at hver lidelse får den opmærksomhed der kræves. Ved konsultationer omhandlende flere lidelser, sker der ofte det at den mindre akutte træder i baggrunden.

Det er selvfølgeligt også muligt at få en konsultation i klinikken uden henvisning, dog vil denne konsultation være for egen regning.

Kontakt:

Klinikken har åbent for personlig og telefonisk henvendelse i de, på forsiden, angivne tider. Her er det muligt at bestille tid, forny recepter og få oplyst resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Det er dog altid muligt at indtale en besked angående receptfornyelse eller afbud på vores telefonsvarer. Der gøres dog opmærksom på at disse henvendelser ikke vil blive besvaret. Hvis der ønskes en ny tid i forbindelse med et afbud, henvises der til telefontiden. Ved receptfornyelser, kontaktes patienten kun, hvis der er problemer med ordinationen, ellers kan medicinen afhentes på et hvilket som helst apotek dagen efter.

Hudlægen har ingen telefonkonsultation, men besvarer elektroniske henvendelser. Alle henvendelser som ønskes besvaret direkte, henvises derfor til Lægevejen.dk via linket under ”Kontakt”.

Sundhedsforsikring:

Hudklinikken samarbejder med flere forskellige forsikringsselskaber om at tilbyde konsultationer til personer med sundhedsforsikringer. Før at en tid kan gives, kræves det at lidelsen er anmeldt til forsikringsselskabet og at dette har accepteret at udstede en behandlingsgaranti.

Forsikringsselskabet sender, som udgangspunkt, behandlingsgarantien til patienten, som medbringer denne ved konsultationen. Hvis ikke behandlingsgarantien, eller som minimum skadesnummeret, medbringes, vil patienten blive bedt om at lægge ud for behandlingen og selv klare refusionen med forsikringsselskabet.

Akutte patienter.

Klinikken har hvert uge et antal tider som er reserveret til akutte patienter. For at få adgang til en af disse tider, kræver det at egen læge tager kontakt til klinikken, eller specifikt anmoder om en akut tid i henvisningen.