Praktisk information før undersøgelse eller behandling:

Henvisninger:

Konsultationer på sygesikringens regning kræver henvisning fra egen læge. I denne henvisning vil der være anført hvad der henvises for. Det er kun den lidelse som er anført i henvisning som der vil blive behandlet for.

Alle henvisninger skal ifølge reglerne sendes elektronisk. Det kan desværre forekomme at henvisningen ikke er kommet frem. I så fald vil det ikke være muligt at få en tid før egen læge igen er blevet kontaktet og henvisning er fremskaffet.

Der findes to sygesikringsgrupper:

Gruppe 1, hvor behandlingen alene betales af sygesikringen. Henvisning er krævet ved medlemskab af denne gruppe.

Gruppe 2, hvor der er delvis egenbetaling af behandlingen. Ved medlemskab af denne gruppe kræves ingen henvisning. Egenbetalingen afregnes som udgangspunkt efter hver behandling.

En henvisning gælder til du afsluttes i klinikken eller maksimalt 8 konsultationer, hvorefter en fornyelse er nødvendig for fortsat behandling.

Det er ikke muligt at få en privat konsultation mod egen betaling.

Kontakt:

Klinikken har åbent for  telefonisk henvendelse i de, på forsiden, angivne tider. Her er det muligt at bestille tid, forny recepter og få oplyst resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Det er dog altid muligt at indtale en besked angående receptfornyelse eller afbud på vores telefonsvarer. Der gøres dog opmærksom på at disse henvendelser ikke vil blive besvaret. Hvis der ønskes en ny tid i forbindelse med et afbud, henvises der til telefontiden. Ved receptfornyelser, kontaktes patienten kun, hvis der er problemer med ordinationen, ellers kan medicinen afhentes på et hvilket som helst apotek dagen efter.

Hudlægen har ingen telefonkonsultation, men besvarer elektroniske henvendelser. Alle henvendelser som ønskes besvaret direkte, henvises derfor til Lægevejen.dk via linket under ”Kontakt”.

Parkering:

Klinikken er beliggende inde i en gård med indgang fra Køge Torv. Selvom der er p-pladser, er det IKKE tilladt at parkere i gården. P-pladserne deles med bygningens andre erhverv, og parkering i gården vil give bøde. Det er dog tilladt at køre ind i gården, og afsætte/afhente svagt gående patienter. Vi henviser i stedet til parkeringspladserne:

  • Køge Torv – 1 times parkering (der skal ikke bruges p-billet her). OBS!! Hver onsdag er der torvedag, og her er det ikke nemt at finde en p-plads på torvet. 
  • Blegdammen/Netto – ligger bagved klinikken. Her kan man enten holde 1 time uden p-billet (de parkeringspladser der ligger i første række), eller ubegrænset med p-billet (de øvrige p-pladser).
  • Blegdammen/Kvickly – ligger lidt længere væk. Her er p-billet påkrævet.
  • Blegdammen/Parkeringskælder – indkørsel til parkeringskælderen via p-plads ved Kvickly. Ligger imellem Blegdammen/Netto og Blegdammen/Kvickly. Her er p-billet påkrævet. 

Akutte patienter.

Klinikken har hvert uge et antal tider som er reserveret til akutte patienter. For at få adgang til en af disse tider, kræver det at egen læge tager kontakt til klinikken, eller specifikt anmoder om en akut tid i henvisningen.