Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. 

Du har som patient eller pårørende altid mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Det gør du via Styrelsen for patientsikkerhed. Via linket her: Indberet utilsigtede hændelser, kommer du direkte til siden hvor du kan rapportere utilsigtede hændelser. Her kan du også læse mere om hvad utilsigtede hændelser er og eksempler herpå.