Undersøgelser

* Allergiudredning:

– Plasterprøver (epikutanprøver)

– Prikprøver

– Scratch patch test

– Using test

* Svampeundersøgelser og bakteriepodninger

* Hudprøver (biopsier)

* Undersøgelse af modermærker (Dermatoscopi)

* Doppler trykmåling på ben – sårbehandling

Allergistuen

På allergistuen udføres test (lappetest) for hudallergier, priktest for luftvejs- og slimhindeallergier.

Ved mistanke om allergi foretages en grundig undersøgelse af hvilke stoffer og påvirkninger, der kan være årsag til symptomerne.
Dette sker på basis af sygehistorie, af datablade (fra arbejdspladsen) samt af gennemgang af ingredienslister fra f.eks kosmetik og cremer.
Udfra dette planlægges allergitestning, der udføres af en erfaren sygeplejerske – og afsluttes med konklusion hos hudlægen.

Speciallægeerklæring

Klinikken udfører speciallægeerklæringer til brug for Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber.
Der udføres interview, relevante undersøgelser som eksemtest med de allergener, der mistænkes at findes i arbejdsmiljøet samt konklusion udfra disse – med estimeret prognose for hudlidelsen samt forslag til profylaktiske foranstaltninger.

Behandlinger

Langt de fleste hudsygdomme bliver færdigbehandlet i speciallægepraksis.
Hudklinikken råder over følgende specialudstyr til behandling:
* UV-lyskabiner til behandling af psoriasis og eksemer* UV-apparat til hånd- og fodeksemer og psoriasis* Bucky apparat (Dermopan II) (”bløde røntgenstråler”) til samme sygdom* Flydende kvælstof (N2) til frysning af vorter og celleforandringer.* Dermojet til behandling af røde/hævede ar- samt psoriasis negle.* Desuden rådes over operationsrum til operationer af svulster i huden – bl.a modermærker* Kabineafdeling, hvor sygeplejersker udfører trykmåling og kvalificeret sårbehandling.* PDT (photodynamisk terapi) til hudcancere og “solskader”

Konsultation

I konsultation tages imod patienten af hudlægen.
Hudlægen laver interview og undersøgelse – og på basis af dette stilles diagnose, iværksættes behandling – enten medicinsk alene eller suppleret med behandling foretaget af klinikkens erfarne sygeplejersker.

Behandling med PDT

Klinikken tilbydes behandling med PDT (photodynamisk terapi). Denne behandling er effektiv til visse hudcancere og forstadier til hudcancer.

Behandlingsstuen

I vort behandlingsområde foretager sygeplejerskerne:

1. Behandling af bensår
2. Sårskiftning
3. Behandling af hårbundseksemer og psoriasis
4. Badebehandlinger – rødt bad
5. Iontophorese
6. Vortebehandling
7. Vejledning og kontroller af behandlinger

Behandlingskabiner

Sygeplejerskerne foretager behandlinger i seperate kabiner.

I forbindelse med bensårsbehandling foretages ofte trykmålinger (Doppler), således at patienten kan vejledes optimalt i forbindelse med forebyggelse af bensår i fremtiden.